FCoin
现货
成交额
NO.3
¥ 172.73亿 ≈ $ 25.76亿
交易对
298
币种数量
225
国家
--

FCoin致力于创建一个自治的、高效的、透明的数字资产交易平台,让交易员和投资者可以放心地进行任何规模的交易,而无需担忧平台的公正性和透明性、数据安全隐私保护的可靠性、或其订单管理系统的完整性和稳健性。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT¥ 35143.52618431.25万¥ 109.83亿63.59%刚刚
2MT / USDT¥ 5095.344000178.76¥ 91.08万0.01%3小时前
3BCH / USDT¥ 2041.48980016.60万¥ 3.39亿1.96%刚刚
4ETH / USDT¥ 1150.206864194.96万¥ 22.42亿12.98%刚刚
5DASH / USDT¥ 820.5515165074.50¥ 416.39万0.02%刚刚
6LTC / USDT¥ 548.68809641.87万¥ 2.30亿1.33%刚刚
7ZEC / USDT¥ 464.7490081.75万¥ 814.29万0.05%刚刚
8BCHSV / USDT¥ 397.3697886292.03¥ 250.03万0.01%刚刚
9BNB / USDT¥ 160.791625102.31¥ 1.65万0.00%刚刚
10ETC / USDT¥ 41.70069838.18万¥ 1,592.20万0.09%刚刚
11EOS / USDT¥ 36.3304731,311.89万¥ 4.77亿2.76%刚刚
12BVC / USDT¥ 34.1924400.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
13DRINK / USDT¥ 15.79910913.83万¥ 218.52万0.01%刚刚
14DCAR / USDT¥ 14.4546861.50万¥ 21.67万0.00%刚刚
15UAC / USDT¥ 7.0391643.96万¥ 27.86万0.00%刚刚
16GUSD / USDT¥ 6.68227594.60万¥ 632.17万0.04%3分钟前
17TUSD / USDT¥ 6.681605164.70万¥ 1,100.47万0.06%刚刚
18USDC / USDT¥ 6.674901103.88万¥ 693.41万0.04%3分钟前
19PAX / USDT¥ 6.657469181.85万¥ 1,210.66万0.07%3分钟前
20MYTT / USDT¥ 3.4891041.24万¥ 4.34万0.00%刚刚
21UENC / USDT¥ 2.89737420.80万¥ 60.27万0.00%刚刚
22SE / USDT¥ 2.7873492431.34¥ 6776.990.00%刚刚
23XRP / USDT¥ 2.2124521.13亿¥ 2.49亿1.44%刚刚
24IOTA / USDT¥ 2.010650110.75万¥ 222.68万0.01%刚刚
25JCT / USDT¥ 1.8101880.0000¥ 0.00000.00%2019/03/25 21:34
26ADC / USDT¥ 1.7759776.24万¥ 11.08万0.00%刚刚
27UNTI / USDT¥ 1.6761000.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
28EBCC / USDT¥ 1.2067927249.30¥ 8748.400.00%3分钟前
29POLY / USDT¥ 1.0881240.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
30KOREA82 / USDT¥ 0.79447176.57万¥ 60.83万0.00%3分钟前
31BTM / USDT¥ 0.79246084.66万¥ 67.09万0.00%3分钟前
32FT / USDT¥ 0.7508262,498.16万¥ 1,875.68万0.11%刚刚
33WSEC / USDT¥ 0.7374842.26万¥ 1.67万0.00%3分钟前
34CMT / USDT¥ 0.6369180.0000¥ 0.00000.00%2018/12/08 11:50
35ADA / USDT¥ 0.5246861,229.59万¥ 645.15万0.04%刚刚
36SAC / USDT¥ 0.52033124.68万¥ 12.84万0.00%刚刚
37CFCC / USDT¥ 0.5095351.47万¥ 7480.480.00%3分钟前
38FAB / USDT¥ 0.4351160.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
39HHH / USDT¥ 0.38885553.27万¥ 20.71万0.00%刚刚
40MANA / USDT¥ 0.3586850.0000¥ 0.00000.00%2019/04/10 12:01
41TNB / USDT¥ 0.3352200.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
42COMC / USDT¥ 0.295664510.09¥ 150.820.00%3分钟前
43ISC / USDT¥ 0.285041119.53万¥ 34.07万0.00%刚刚
44OST / USDT¥ 0.2225080.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
45FI / USDT¥ 0.197156256.50万¥ 50.57万0.00%刚刚
46BBGC / USDT¥ 0.184371416.56万¥ 76.80万0.00%3分钟前
47GFYW / USDT¥ 0.1790242.09万¥ 3736.580.00%刚刚
48TRX / USDT¥ 0.175340268.54万¥ 47.09万0.00%刚刚
49BTMC / USDT¥ 0.1575537.51万¥ 1.18万0.00%刚刚
50GOAL / USDT¥ 0.0836710.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
51SHR / USDT¥ 0.0804530.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
52WTA / USDT¥ 0.0665816819.13¥ 454.020.00%1分钟前
53OLE / USDT¥ 0.063101104.63万¥ 6.60万0.00%3分钟前
54KZ / USDT¥ 0.0529650.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
55EGOT / USDT¥ 0.0455900.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
56WGBC / USDT¥ 0.034863300.00¥ 10.460.00%3分钟前
57ITEAC / USDT¥ 0.0343600.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
58BRM / USDT¥ 0.0335229380.12¥ 314.440.00%3分钟前
59INVE / USDT¥ 0.03061625.70万¥ 7868.780.00%2分钟前
60TMTG / USDT¥ 0.0268350.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
61QOS / USDT¥ 0.020517123.85万¥ 2.54万0.00%2分钟前
62DOGE / USDT¥ 0.0191132,022.91万¥ 38.66万0.00%刚刚
63CCCX / USDT¥ 0.0173750.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
64AIT / USDT¥ 0.0167610.0000¥ 0.00000.00%刚刚
65DENT / USDT¥ 0.0155460.0000¥ 0.00000.00%2019/03/01 10:34
66GU / USDT¥ 0.01340934.11万¥ 4573.330.00%3分钟前
67HPC / USDT¥ 0.0130650.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
68JAC / USDT¥ 0.01244156.70万¥ 7053.570.00%2分钟前
69EK / USDT¥ 0.0097211,160.81万¥ 11.28万0.00%刚刚
70HXT / USDT¥ 0.0061662,004.44万¥ 12.36万0.00%3分钟前
71COO / USDT¥ 0.00537122.42¥ 0.12040.00%刚刚
72BUT / USDT¥ 0.0042040.0000¥ 0.00000.00%刚刚
73DPN / USDT¥ 0.0037893.40万¥ 128.730.00%3分钟前
74ODIN / USDT¥ 0.00375547.41万¥ 1780.220.00%1分钟前
75TST / USDT¥ 0.0035532996.00¥ 10.640.00%3分钟前
76ZIP / USDT¥ 0.0033721.65亿¥ 55.71万0.00%1分钟前
77PRA / USDT¥ 0.0031860.0000¥ 0.00000.00%1分钟前
78NOAH / USDT¥ 0.002859563.17万¥ 1.61万0.00%3分钟前
79EDU / USDT¥ 0.0026820.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
80THPC / USDT¥ 0.002011606.42¥ 1.21950.00%3分钟前
81IMT / USDT¥ 0.0015080.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
82LTH / USDT¥ 0.0013410.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
83XPS / USDT¥ 0.0013400.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
84UITC / USDT¥ 0.0010832,115.93万¥ 2.29万0.00%3分钟前
85NANJ / USDT¥ 0.0008412355.95¥ 1.98140.00%3分钟前
86MOL / USDT¥ 0.0006300.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
87PTT / USDT¥ 0.0006030.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
88VPP / USDT¥ 0.0004010.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
89ESM / USDT¥ 0.0001920.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
90CIT / USDT¥ 0.0001550.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
91BBC / USDT¥ 0.0001080.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
92DSCOIN / USDT¥ 0.0000940.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
93JLL / USDT¥ 0.0000340.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
94HAND / USDT¥ 0.0000330.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
95TIX / USDT¥ 0.000028722.53万¥ 202.310.00%3分钟前
FCoin公告
暂无公告